Esteban Vidal Pérezek irabazi du Francisco Javier Landaburu Universitas 2022 EuroBasqueren saria

Esteban Vidal Pérez jaunak Francisco Javier Landaburu Universitas 2022 EuroBasque Sariaren lehen saria jaso du, “Europa geopolitikoaren bila. Potentzia globala eraikitzea” ikerketa proposamenarekin.

Epaimahaiak bereziki baloratu ditu aztergai den gaiaren aukeraketa, planteamendu metodologikoa, egokitasuna, gaurkotasuna eta anbizioa. XXI. mendeko munduko potentzia nagusien pareko eragile izateko Europar Batasunak zer neurri politiko hartu beharko lituzkeen argitzea planteatzen du egileak. Epaimahaiak ere balorazio positiboa eman dio egilearen ikerkuntza-curriculumari.

Halaber, epaimahaikideeak Accesit sari bi aitortu ditu, izan ere:

 •  Carlos Martí Sempere jaunak FJ Landaburu Universitas de EuroBasque 2022 Sariaren Accesita jaso du, “Europaren autonomia estrategikoa eta subiranotasuna mundu globalizatu batean ” lanarekin.
 • Jorge Fernández Gonzalo jaunak FJ Landaburu Universitas de EuroBasque 2022 Sariaren Accesita jaso du, “Autonomia estrategikoa eta Europako subiranotasuna, fundazioosteko ikuspegitik. Immigrazioari, gatazka armatuei eta pandemiaren erronkei buruzko azterlanak” lanarekin.

Azkenik, epaimahaiak erabaki du Euskal Unibertsitate-Sistemako Ikertzaile Gaztearen Sariarekin saritzea Joxe Beñat Alcain jaunak aurkeztutako proposamena: “Europa geopolitikoaren sorrera: Autonomia estrategikoa, Europako subiranotasuna eta Espainiako estatuan duen eragina”.

Proposamenak planteatzen du Europako proiektuaren gabeziak eta erronkak aztertzea, baita orain arte emandako erantzunak aztertzea ere. Epaimahaiak bi kontzeptu horiek – Autonomia estrategikoa eta Europako subiranotasuna – Espainiako Estatuari hainbat esparru eta gaitan nola eragiten dioten hausnartzeko proposamena baloratu du.

Saritutako lanak monografiko batean argitaratuko dira EHUren Argitalpen Funtsaren eskutik, Europako Bilduma-Colección Europa izeneko bilduma berrian. EuroBasque eta unibertsitatearen arteko lankidetzaren emaitza da bilduma hori, zeinek Europaren ideia eta EB integratzeko prozesua bultzatzeko helburua duten lanak hartuko eta zabalduko dituen, beti ere demokraziaren, askatasunaren, aniztasunaren, justizia sozialaren eta giza eskubideen errespetuaren balioen barruan.

Read More

Deialdia zabalik Marrazkigintzako XVI. Saria Francisco Javier Landaburu PRIMUS 2022

PARTE HAR EZAZU! Marrazki baten bidez, adieraz ezazu ea nola ikusten duzun Europa, 450 milioi lagunek osatutako bake eta askatasuneko gunea.

Eurobasquen helburu nagusia da, batetik, bere baitan diren herrien aniztaduna errespetatuko duen Europar Batasun federal bat eratzea; eta, bestetik, Euskadin, Europako herrien, nazionalitateen eta eskualdeen arteko harremanal bultzatu eta sakontzea, europar batasun horren alde.

EuroBasqueek, europar nortasuna sustatzeko lana indartuz, erabaki zuen 2007an Francisco Javier de Landaburu Primus Saria sortzea.

Ekimen horren xedea da belaunaldi gazteenengan ilusioa piztea, Europar Batasunaren berri izan dezaten, eta ezagut dezaten 500 milioi lagunek partekatzen duten proiektu hori: bakerako, askatasunerako, demokraziarako, aurrerakuntza ekonomikorako eta elkartasunerako proiektu zirraragarria. Deialdiak hiru sari ditu, eta urtero egiten da.

DEIALDIA EGITEN DUENA: EuroBasque. Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua

LAGUNTZAILEA: EUSKO JAURLARITZA. Hezkuntza ikasleak.

PARTE HARTZAILEAK: Lehen Hezkuntzako ikasleak.

GAIA:  ZER DA EUROPA ZURETZAT?

SARIAK: 300€ ko hiru sari. Publikoaren saria

AURKEZTEKO AZKEN EGUNA:

2022ko maiatzaren 2a

ARGIBIDEAK:

 • Hezkuntza Saila Eusko Jaurlaritza

Telefonoa: 945 018 402 | Helbide elektronikoa: huisrpe3@ej-gv.es

 • Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua

Telefonoa: 945 123 538 | sariak@eurobasque.eus

Informazio gehiago: sariak@eurobasque.eus

PRIMUS SARIAREN OINARRIAK ONLINE

Read More

XXI. deialdia irekita. Europari buruzko saria Francisco Javier de Landaburu Unibertsitateentzat 2022

EuroBasquek 2001ean erabaki zuen, 50. urterrena egin zuelarik, Ikerketa Saria sortzea, Francisco Javier de Landaburu Universitas izenerakin. Hartara, 1951n sortutako EuroBasquen lehengo Zuzendaritza Batzordeko kide izandako gizon hura oroitarazi nahi dugu, europar gaien ikerlari eta intelektual nabarmena izan baitzen.

Sari hay, deialdiko unean gehien dioten europar eraikuntzako alderdiei buruzko azterketak eta gogoetak sustatzera zuzenten da. Deialdia urtero egiten da.

Helburuak:

 • Gure gizartean bereziki eragiten dioten gaur eguneko europar gaien inguruko gogoeta sustatzea.
 • Ikerlariak europar integrazio prozesuari buruzko ikerketak egitera animatzea.
 • Europar Batasunaren etorkizunaren gaineko eztabaida bizirik mantentzea, gure ekonomietan,gizarteetan eta antolakuntza politikoan gertatzekoak diren aldakuntza handietarako prest izateko.
 • EuroBasquen nortasunaren eta xedeen berri zabaltzea, eta dituen helburuak lortze alderahobekien laguntzen duten ikerketak saritzea.

Francisco Javier Landaburu UNIVERSITAS Saria

DEIALDIA EGITEN DUENA: EuroBasque. Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua.

PARTE-HARTZAILEAK: Unibertsitateko lizentziadunak edo goi tituludunak diren ikerlariak, banaka edo ikerketa talde baten barruan.

GAIA: “AUTONOMIA ESTRATEGIKOA ETA EUROPAREN SUBIRANOTASUNA.”

LANA: Ikerketa proiektu bat izango da. Sarituz gero, ikerketa proiektua saiakera gisa garatu beharko da.

DIRU-KOPURUA:

 • Lehen saria 5.000€, ikerketa proiekturik onenari.
 • Bi Akzesit: 2.500€-koak, epaimahaiak hautaturiko bi ikerketa proiektuetarako.
 • Saria: 2.500€koa EuskalUnibertsitate sareko gazte batek egindako ikerketa proiektu onenarentzako.

AURKEZTEKO EPEA NOIZ BUKATZEN DEN:

2022eko martxoaren 15an.

EuroBasque FJL Universitas 2022 XXI. Sariaren Oinarriak Online

KOLABORATZAILEAK:

Read More

Deialdia irekita Francisco Javier Landaburu Civis 2022 Sarirako

EuroBasquek, sari honen bidez, gazteen arten Europar Batasuneko baloreak zabaldu nahi ditu, EuroBasquek sustatu nahi dituenak, hain zuzen ere: giza duintasuna, askatasuna, demokrazia, berdintasuna, zuzenbidea eta giza eskubideak. Gainera, EuroBasquek uste du Europa Batasunaren helburuak igortzea, esate baterako, bakea sustatzea, bere balioak eta herritarren ongizatea, askatasuna, segurtasuna eta justizia eskainiz, garapen iraunkorra sustatuz, ingurumena babestea, gizarte-bazterkeriaren eta diskriminazioaren aurkako borrokan, aurrerapena sustatuz zientzia eta teknologian, Estatu Kideen kohesio ekonomikoa, soziala eta elkartasuna sendotu, kultura eta hizkuntza aniztasunaren aberastasuna errespetatu eta euroarekin moneta ekonomiko eta monetarioa ezartzea moneta gisa, eta hauek ikasleek aztertzea oso interesgarria eta aberasgarria izango litzatekeela uste du.

EuroBasque ekintza, gogoeta, eztabaida eta proposamen lan sakona egiten ari da arlo sozial eta akademikoan, Europa integratzeko prozesuaren lehentasunezko helburutzat hartu dadin.

Europar Batasunean dauden zenbat eztabaida eta arlo garrantzitsu hezkuntzaren arlora ekartzeko asmoz, EuroBasquek Francisco Javier de Landaburu Civis saria eskaintzen dio Euskadiko ikastetxeetan Europar Batasunaren inguruko ekintzak sustatzeko, ikasleek hau hobeto ezagutu dezaten.

Bigarren hezkuntzako curriculumean irakasten den Europar instituzioen eta Europako integrazio prozesuaren inguruko eduki teorikoez gain, EuroBasquek uste du ikasleei XXI. Mendeko Europar gizartearen oinarri diren balore eta printzipioen formakuntza beharrezkoa dela. Bakea, giza duintasuna eta giza eskubideak, demokrazia, elkartasuna, aniztasuna, lankidetza errespetua … Ikasleek herritar jakitun, aktibo eta partehartzailea sustatzeko sen kritikoa izatea ahalbidetuko du hori guztiak.

Helburuak

 • Gure gizarteko sektore guztiak eta, oso bereziki, hezkuntza sektorea europar proiektuan inplikatzea, hartara europar nortasuna sendotzeko.
 • Euskal gizartean Europar Batasunaren etorkizunaren gaineko eztabaida bizirik mantentzen laguntzea, Europar Batasunak datozen urteetan izango dituen dema handietarako prest egoteko.
 • EUROBASQUEn nortasunaren eta xedeen berri zabaltzea, eta dituen helburuak lortze aldera hobekien laguntzen duten lanak saritzea.

Francisco Javier Landaburu CIVIS Saria

DEIALDIA EGITEN DUENA: EuroBasque. Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua.

LAGUNTZAILEA: EUSKO JAURLARITZA. Hezkuntza.

PARTE HARTZAILEAK: Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

GAIA: Europaren eguna ospatzea, maiatzaren 9an, eskoletan.

LANAK:

Europaren Egunaren ospakizunak jasotzen dituen 1-3 minutuko bideoa, argazkiak eta 1-2 orrialdeko laburpena.

SARIAK:

 • Bizkaiako saria: 1.000 € Irakaslearentzat eta 2.000 € ikasleentzat.
 • Gipuzkoako saria: 1.000 € Irakaslearentzat eta 2.000 € ikasleentzat.
 • Arabako saria: 1.000 € Irakaslearentzat eta 2.000 € ikasleentzat.

AURKEZTEKO EPEA:

2022ko maiatzaren 20an bukatuko da.

EUROBASQUE FJL CIVIS 2022 XVI. SARIAREN OINARRIAK

Read More

Francisco Javier Landaburu Civis 2021eko XV. Saria irabazi zuen proiektua

Europar Batasunean dauden zenbat eztabaida eta arlo garrantzitsu hezkuntzaren arlora ekartzeko asmoz, EuroBasquek Francisco Javier de Landaburu Civis saria eskaintzen dio Euskadiko ikastetxeetan Europar Batasunaren inguruko ekintzak sustatzeko, ikasleek hau hobeto ezagutu dezaten.

Proiektuaren izenburua: Txernobileko Baso Gorria: naturaren boterea hondamendi nuklearraren aurrean; giza erantzun solidarioa ezbeharraren aurrean, Europar Batasuna eta elkartasuna.

Oinarrizko gaiak: 4. gaia, Europar Batasuna eta ingurumena.

Inplikatutako ikasleen ikasketa-maila: oinarrizko Bigarren Hezkuntzako 3. maila.

Irakasgaia: Geografia eta Historia.

Aurkibidea:

 1. Proiektuaren/Proiektuaren Oinarrien datu orokorrak
 2. Proiektuaren laburpena. Resumen del proyecto en euskera.
 3. Justifikazioa
  3.1.- Ikasgelako proiektuaren justifikazioa.
  3.2.- Proiektuaren justifikazioa: ingurumenaren eta eskubideen didaktika
 4. Giza baliabideak.
 5. Proiektua eta jarduera-plana garatzea.
 6. Ebaluazio-irizpideak.
 7. Metodologia.
 8. Bibliografia eta estekak.
 9. Izaera grafikoa: ikasleen ekarpena, kartelak, argazkiak, Interneteko loturak

 

Read More

EuroBasque 2021 programako XV PREMIO FLJ PRIMUS epailearen akta

EuroBasque 2021ren FJL Primus Sariaren Epaimahaia baliabide telematikoen bidez bildu da 2021ko ekainaren 7an, 09:00 tan.

Primus sariaren epaimahaiak hurrengo kideak izan ditu:
 • Dª Irune Zuluaga Zamalloa
  Presidente de EuroBasque presidentea
 • D. Igor Filibi López
  Secretario General de EuroBasque-ko Idazkari Nagusia
 • Dª. Mariví Antoñanzas Cristóbal
  Jefe del Departamento de Educación y Acción Cultural / Hezkuntza eta Kultura Ekintza Arduraduna, Museo de Bellas Artes de Bilbao.
 • D. José Manuel Palacios Navarro
  Departamento de Educación del Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila
  Responsable De Innovación Educativa
 • Dª. Iratxe Renteria
  Departamento de Educación del Gobierno Vasco – Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila
  Berritzegune Nagusia
 • Dª. Izaskun Garrote
  Directora del CEP Zubialde de Zeberio. – Zeberioko Zubialde LHI-ren zuzendaria
 • Carmelo Barrio Baroja
  Vicepresidente de EuroBasque
 • Maria Oianguren Idigoras
  Vocal de EuroBasque

Epaimahaiak, aurkeztutako lan guztiak aztertu eta baloratu ondoren, lehiakide guztiak eskertu eta zoriontzea erabaki du, eta aho batez saritzea. Horrez gain, aipamen berezia merezi duten beste batzuk nabarmendu ditu, duten kalitateagatik eta originaltasunagatik.

EuroBasque 2021eko XV. FJL Primus saria

Read More

Ander Gurrutxagak eta Auxkin Galarragak irabazi dute Francisco Javier Landaburu Universitas 2021 EuroBasqueren saria

Ander Gurrutxagak eta Auxkin Galarraga jaunek Francisco Javier Landaburu Universitas 2021 EuroBasque Sariaren lehen saria jaso dute,  “Belaunaldien arteko erreleboa Europan: enplegua, prestakuntza eta lotura sozialak ” ikerketa proposamenarik.

Europako belaunaldien arteko erreleboa aztertzearen egokitasuna azpimarratu du epaimahaiak Europako biztanleriaren zahartzea eta baldintzei buruzko datu kezkagarriak Europako gazteen bizitza eta etorkizuneko eszenatokiak direla eta. Epaimahaiak oso balorazio ona egin du egileek ez diagnostiko bat eskaintzeaz gain, hainbat ekarpen egingo dituztelako, izan ere, gazteek beren bizi-ibilbidea sortzeko behar dituzten aukerak zabaltzeko proposamen berritzaileak aztertuko ditu lanak.

Halaber, epaimahaikideeak Accesit sari bi aitortu ditu, izan ere:

 • Javier Uncetabarrenechea Larrabe jaunak FJ Landaburu Universitas de EuroBasque 2021ren Accesita jaso du, “Herritarren parte-hartzea indartzea, EBren etorkizuneko funtsezko dimentsio gisa: Europako herritar-ekimenak berrikuntzarako eta sakontze demokratikorako faktore gisa duen potentzialari begirada bat” lanarekin.
 • Ainhoa Lasa López andereak FJ Landaburu Universitas de EuroBasque 2021 Sariaren Accesita jaso du, “Konfigurazioaren potentzialtasunak Europaren etorkizunari dagokionez Esperimentazio demokratikorako Europako laborategi moduan: fisionomía Printzipio demokratikoaren egituratze tradizionalaren fisionomiatik zozketa bidezko demokraziako “ laborategi bizidunetara” lanarekin.

Azkenik, epaimahaiak erabaki du Euskal Unibertsitate-Sistemako Ikertzaile Gaztearen Sariarekin saritzea Andoni Montes Nebreda eta Jorge Moreno Membrillera jaunek aurkeztutako proposamena: “Trantsizio ekologikoa azkartzea: Europako zerga-zutabea”.

Proposamenak Europako ingurumen-politika fiskalaren azterketa bat planteatzen du, mugako karbono-doikuntza mekanismoarena, bideragarritasun eta potentzial handiena duelako. Epaimahaiak nabarmendu duenez, egileek, diziplinarteko ikuspegi batetik abiatuta, ekarpenak egingo dituzte Europako zerga-sistema berdeari buruzko azterketa- eta proposamen-ikuspegi berriak garatuz, balioespen eta proiekzio propioak eta ebaluazio desberdinak egiteko erabili ahal izango direnak gaur egun Europan eztabaidatzen ari diren politika publikoen proposamenen inguruan.

Lan sarituak argitaletxe ezagun baten monografiko batean argitaratuko dira.

Zorionak irabazleei eta eskerrik asko parte hartu duzuon guztioi EuroBasquen izenean.

Read More

Irune Lasak irabazi du EuroBasque 2020 Kazetaritza saria.

“Gurinezko mendien Europa hura” lanarekin irabazi du Irune Lasak EuroBasqueren, Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluaren 2020 Kazetaritza Saria prensa idatziaren sailean. Berria egunkarian argitaratu zen lana 2020ko azaroaren 8an.

Artikulu honek Europa nekazaritza-sektorean integratzeak duen garrantziaz dihardu, eta, bereziki, Europar Batasunak Nekazaritza Politika Bateratuaren (NPB) beharrezko erreformari dagokionez duen erronka planteatzen du. Saritutako lanak Europar Batasunaren sorreratik azken erreformara arteko errepaso kronologikoa egiten du, eta nekazaritza-sektorearen bilakaera nabarmentzen du, bai eta Europako nekazaritza-politikaren esparruan izan behar duen lekua ere.

Gainera, epaimahaiak gai horrek Euskadin sektorean duen garrantzia azpimarratu du. Halaber, nekazaritza-sektorearen garrantzi estrategikoa baloratu du epaimahaiak, elikagaien ekoizpena bermatuz eta Europar Batasunaren independentzia estrategikoa indartuz. Era berean, landamunduak kultura aldetik askotarikoa eta ingurumenaren aldetik jasangarria den Batasunari egindako ekarpena azpimarratzen da, bai eta Europako paisaiak mantendu eta zaintzeari egindako ekarpena ere.

Irune Lasa Astigarraga kazetaria, informazio zientzietan lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatetik (1997). Ikasle garaian Zarauzko Telebistan kolaborazio batzuk egin zituen baina, euskarazko prentsa idatzian egin du bere ibilbidea. Euskaldunon Egunkaria-n jardun zen, batez ere ekonomiari buruzko gaiekin. Berria egunkarian beste zenbait sailetan ere aritu da, besteak beste, Igandea gehigarrian. Gaur egun Ekonomia saileko kazetaria da Berrian.

Lan saritua egileak berak aurkeztuko du maiatzaren 10an, 11:30etan Eusko Legebiltzarreko Tomas Moro Aretoan EuroBasquek egingo duen ekitaldi batean.

Read More

XV. Marrazki saria Francisco Javier Landaburu PRIMUS 2021

PARTE HAR EZAZU! Marrazki baten bidez, adieraz ezazu ea nola ikusten duzun Europa, 450 milioi lagunek osatutako bake eta askatasuneko gunea.

Eurobasquen helburu nagusia da, batetik, bere baitan diren herrien aniztaduna errespetatuko duen Europar Batasun federal bat eratzea; eta, bestetik, Euskadin, Europako herrien, nazionalitateen eta eskualdeen arteko harremanal bultzatu eta sakontzea, europar batasun horren alde.

EuroBasqueek, europar nortasuna sustatzeko lana indartuz, erabaki zuen 2007an Francisco Javier de Landaburu Primus Saria sortzea.

Ekimen horren xedea da belaunaldi gazteenengan ilusioa piztea, Europar Batasunaren berri izan dezaten, eta ezagut dezaten 500 milioi lagunek partekatzen duten proiektu hori: bakerako, askatasunerako, demokraziarako, aurrerakuntza ekonomikorako eta elkartasunerako proiektu zirraragarria. Deialdiak hiru sari ditu, eta urtero egiten da.

 • Laguntzailea: EUSKO JAURLARITZA. Hezkuntza ikasleak
 • Parte hartzaileak: Lehen Hezkuntzako ikasleak
 • Gaia: Zer da Europa zuretzat?
 • Saria: 300€ko hiru sari
 • Aurkezteko azken eguna: 2021eko maiatzaren 2a

COVID-19 koronabirusaren alarma-egoera zela-eta, Francisco Javier Landaburu Primus Marrazketa Sariaren XV. edizioaren deialdiko partaidetza-formatua aldatu dugu, haurrek beren etxeetatik zuzenean parte hartu ahal izan dezaten.

Nobedade gisa! Online formatu berri bat sortu dugu, familia bakoitzak bere mugikorretik edo ordenagailutik marrazkiak zuzenean igo ditzan. Irakasleak esteka berean izena emateko eta parte hartzen duten marrazki guztiak bidaltzeko aukera ere mantentzen da. Segurtasun- eta higiene-arrazoiengatik, ez da onartuko postaz bidalitako paperezko lanik.

Informazio gehiago: sariak@eurobasque.eus

PRIMUS SARIAREN OINARRIAK ONLINEONLINE FORMATU IREKI BERRIA PARTE HARTU!

Read More

XX. Europari buruzko ikerketa saria Francisco Javier de Landaburu Universitas 2021

EuroBasquek 2001ean erabaki zuen, 50. urterrena egin zuelarik, Ikerketa Saria sortzea, Francisco Javier de Landaburu Universitas izenerakin. Hartara, 1951n sortutako EuroBasquen lehengo Zuzendaritza Batzordeko kide izandako gizon hura oroitarazi nahi dugu, europar gaien ikerlari eta intelektual nabarmena izan baitzen.

Sari hay, deialdiko unean gehien dioten europar eraikuntzako alderdiei buruzko azterketak eta gogoetak sustatzera zuzenten da. Deialdia urtero egiten da.

Helburuak:

 • Gure gizartean bereziki eragiten dioten gaur eguneko europar gaien inguruko gogoeta sustatzea.
 • Ikerlariak europar integrazio prozesuari buruzko ikerketak egitera animatzea.
 • Europar Batasunaren etorkizunaren gaineko eztabaida bizirik mantentzea, gure ekonomietan, gizarteetan eta antolakuntza politikoan gertatzekoak diren aldakuntza handietarako prest izateko.
 • EuroBasquen nortasunaren eta xedeen berri zabaltzea, eta dituen helburuak lortze aldera hobekien laguntzen duten ikerketak saritzea.

Francisco Javier Landaburu UNIVERSITAS Saria

DEIALDIA EuroBasque.
EGITEN DUENA: Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua.

PARTEHARTZAILEAK: Unibertsitateko lizentziadunak edo goi  tituludunak diren ikerlariak, banaka edo ikerketa talde baten barruan.

GAIA: “EUROPAR BATASUNAREN ETORKIZUNA: KONFERENTZIARI EGINDAKO EKARPENAK.“

LANA: Ikerketa proiektu bat izango da. Sarituz gero, ikerketa proiektua saiakera gisa garatu beharko da.

HORNIKUNTZA: 12.500 €

LEHEN SARIA: 5.000 €, ikerketa proiekturik onenari.
BI AKZESIT: 2.500 €-koak, epaimahaiak hautaturiko bi ikerketa proiektuetarako.
AKZETIS BAT: 2.500 €koa Euskal Unibertsitate sareko gazte batek egindako ikerketa proiektu onenarentzako.

EPEA LUZATZEN DUGU – AURKEZTEKO EPEA NOIZ BUKATZEN DEN: 2021eko martxoaren 28an.

EuroBasque FJL Universitas 2021 XX. Sariaren Oinarriak Online

KOLABORATZAILEAK:

Read More